Soutěž T.F.A. UNIČOV 2016 „O pohár starosty města“

P R O P O Z I C E

Soutěž je určena jen pro zdravotně a fyzicky způsobilé členy JSDHO, JSDHP, HZS, HZSP a SDH s platným osvědčením pro práci s dýchacím přístrojem. Nebo jednotlivci nezařazeni do výše uvedených organizací. Všichni soutěžící soutěží na vlastní nebezpečí. Soutěžícím musí být nejméně v den závodu 18 let.

 

Předpokládaný časový harmonogram soutěže:
• 8:00 - 8:45 hodin – prezence,
• 8:45 - 9:00 hodin - seznámení se s tratí všech závodníků včetně ustrojení,
• 9:15 - start prvního soutěžícího,
• max. 30 minut po skončení závodů - vyhlášení výsledků.

 

Podání přihlášek:

V přihlášce je nutno uvést jméno a příjmení závodníka, datum narození, název vysílající organizace, za kterou bude závodit, a v které kategorii chce soutěžící startovat. Přihlášky zasílejte na jsdhunicov@jsdhunicov.cz. Přihláška nemá pevný vzor. Počet soutěžících je omezený na 50 účastníků.

 

Zdravotní zajištění a bezpečnostní opatření:
Zdravotní službu v místě soutěže zajišťuje pořadatel. Za zdravotní stav soutěžících zodpovídá pořadateli vysílající organizace, pokud je jednotlivec neorganizován, zodpovídá každý sám za sebe. Závodníci předloží u prezentace „Čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti k soutěži“ (formulář vyplní na místě) a pokud možno předloží osvědčení pro nositele dýchací techniky. Pojištění soutěžících a ostatních účastníků soutěže pořadatel nezajišťuje. Každý soutěžící startuje na vlastní nebezpečí. Startovné se hradí na místě za každého přihlášeného účastníka, a to ve výši 100,- Kč oproti účetnímu dokladu.

 

Technická ustanovení
Soutěž je pojata jako modifikace disciplín T.F.A. (simulace zásahové činnosti v ochranném oděvu pro hasiče za použití kompletního dýchacího přístroje). Trať je postavena pro dva soutěžící, kteří budou startovat na dvou závodních drahách současně. Soutěž bude provedena podle Pravidel soutěží T.F.A. (dále jen „Pravidla“) s tímto upřesněním:

 

Věkové kategorie soutěžících:
A - muži do 40 let s aktivním IDP

B - muži nad 40 let s aktivním IDP

C - muži bez aktivního IDP

D - ženy bez aktivního IDP

 

Technické prostředky (zajišťuje pořadatel):
• 4x hadice B 75, 2x plnoproudá proudnice B,
• hammerbox + kladivo,
• 1x bariéra pro požární sport,
• 1x max. 80kg figurína,
• 1 ks lešení + pracovní lano se závažím 25 kg,
• překážka,
• 2 ks závaží cca 25 kg

 

Po startu soutěžící plní následující disciplíny v tomto pořadí (bude upřesněno před startem soutěže):
1. Roztažení hadic 4x hadice B 75, 2x proudnice typu B a odložení proudnic na podložku. Za neodložení materiálu na podložku, nebo za nedotažení hadic bude diskvalifikace.
2. Hammerbox, 40 a 40 úderů.

3. Překonání 2m bariéry.

4. Přenos cca 80kg figuríny na vzdálenost cca 50m. Přenos i zacházení musí splňovat kritéria manipulace s živým člověkem.

5. Výstup na zpevněnou konstrukci a vyručkování závaží cca 25 kg.

6. Doběh do cíle s 50kg zátěží.


Ústroj soutěžích:
Triko s krátkým nebo dlouhým rukávem, kompletní třívrstvý zásahový oblek včetně odnímatelných vrstev, hasičská přilba, zásahové rukavice, zásahová obuv, kompletní dýchací přístroj. Pro kategorii soutěžících C a D bude pořadatelem dodán dýchací přístroj jako zátěž.

 

Start:
Soutěžící startuje v předepsané výstroji, s nasazeným dýchacím přístrojem (upnutou ochrannou maskou a spuštěným vzduchem, minimální zásoba vzduchu 90 % plnícího tlaku láhve). Takto ustrojený hasič plní všechny soutěžní disciplíny. Pět minut před startem - kontrola výstroje a výzbroje. Soutěžící startuje s kabátem ochranného oděvu zapnutým do horní úrovně, nasazenou přilbou (s maskou dýchacího přístroje tzv. „připraven k zásahu“ se spuštěnou automatikou) a s nasazenými zásahovými rukavicemi,
- takto připraven ke startu musí být soutěžící min. 30 sekund před startem,
- po celou dobu pokusu nesmí soutěžící žádnou součást výstroje sundat ani rozepínat nebo jinak upravovat, s výjimkou nevolnosti nebo zdravotní indispozice (tím pro něj soutěž končí).

- soutěžící v kategoriích C a D dostanou od pořadatele zapůjčený IDP bez masky, pouze nosič s tlakovou láhví

 

Nesplnění nebo nedodržení dílčího prvku je řešeno diskvalifikací, např.:
• nedotažení hadic za metu, odhození proudnic,
• nepřekonání bariéry nebo překonání nepovoleným způsobem,
• transport figuríny „rautekovým úchopem“, jiným způsobem (vlečení figuríny za nohy, hlavu, nedotažení celé figuríny přes metu apod.) není povoleno,
• nedonesení zátěže na připravené místo,
• sejmutí masky dýchacího přístroje během celého závodu,
• rozepnutí nebo odložení jakékoliv součásti předepsané výstroje,
• neuposlechnutí pokynů rozhodčího,
• nedodržení své trasy.

 

Případné dotazy volejte na 724373923 (Trnka) nebo 731864850 (Hubáček). 

Přihlášky zasílejte na jsdhunicov@jsdhunicov.cz

 

Pořadatelé si vyhrazují právo na změnu programu a disciplín soutěže.