Hasiči Uničov - JPO & SDH
Facebooková stránka jednotky
Na pořádání akcí a činnost přispívají:
     
JPO III/1-H-D - Jednotka SDH města Uničov
a SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Uničov
Šternberská 492, 783 91 Uničov

736778957 mládež
602571499 velitel
724373923 starosta

Výsledky voleb do výboru SDH

(7.února 2011)

Výsledek voleb:
Tomáš Trnka - starosta SDH
Jiří Dopita - náměstek starosty
Pavel Bartoněk - velitel
Jaroslav Pavlík - zástupce velitele
Martin Cvek - jednatel
Jan Brachtl - strojník
Věra Machačová - hospodář
Jan Šilhavý - preventista
Jaroslav Malík - člen výboru


Vratislav Langmann - předseda kontrolní a revizní rady
Martina Pavlíková - člen kontrolní a revizní rady
Jaroslav Suchý - člen kontrolní a revizní rady

Výroční schůze

(4.listopadu 2010)

Tímto se všem dává na vědomí, že v pátek 7.1.2011 od 17:00 proběhne výroční valná hromada SDH Uničov spojená s volbami do výboru sboru. U členů a pozvaných hostů je účast žádoucí. Občerstvení je zajištěno.

Práce na zbrojnici pokračují

(13.srpna 2010)

Po přerušení zvelebovacích prací přes zimní měsíce jsme se opět pustili do díla. Vedení a koordinace úprav se ujal Josef Kovařík, který jakožto náš patriot na městském uřadu má také na starosti nově odsouzené občany k výkonu trestu veřejně prospěšných prací, které, mimo jiné, zaměstnal při výkopových a zednických pracech na hasičské zbrojnici.

Jak jsme již naznačovali v předchozích článcích, v další fázi rekonstrukce zbrojnice bylo naplánováno dodláždění dvora zbrojnice. Jenže jsme narazili na škrty v městském rozpočtu, proto jsme se rozhodli začít s přestavbou šatny výjezdové jednotky, na kterou v městské pokladně prostředky postačovaly. Bohužel se potvrdily naše předpoklady a sice nutnost sanace vlhkých a promáčených vnějších zdí nové šatny. Proto jsme došli k názoru, že tyto zdi bude nutné k základům odizolovat. V některých místech jsme kopali až do dvoumetrové hloubky. Účastnící VPP průběžně prováděli "okopání" omítek ve sklepních prostorách, které bylo nutno jednak kvůli vlhkosti, a také protože zde byla v minulosti umístěna uhelna, odstranit. Práce se v období dovolených zastavily. Na vnitřní úpravy máme relativně dosti času, kdy nebudeme vázaní počasím. V šatně je potřeba ještě předělat elektroinstalace, omítky, upravit rozvod vody a vybudovat zázemí pro jednotlivé členy. Dále přestavíme zpět do přízemí dámskou toaletu, která zde již v minulosti byla.

V podzimních a zimních měsících nás čekají práce uvnitř nové výjezdové šatny. Byla zde namontována nová plastová okna a zazděny dveře, které patřily dříve opravně televizorů. Nabízím Vám několik fotek z prací.

TT

Zobrazit Zobrazit Zobrazit Zobrazit Zobrazit Zobrazit Zobrazit Zobrazit Zobrazit Zobrazit Zobrazit Zobrazit Zobrazit Zobrazit Zobrazit Zobrazit Zobrazit Zobrazit Zobrazit Zobrazit Zobrazit Zobrazit Zobrazit Zobrazit Zobrazit Zobrazit Zobrazit Zobrazit Zobrazit Zobrazit Zobrazit Zobrazit Zobrazit Zobrazit Zobrazit Zobrazit Zobrazit Zobrazit Zobrazit Zobrazit Zobrazit Zobrazit Zobrazit Zobrazit Zobrazit Zobrazit Zobrazit Zobrazit

Výroční schůze

(1.prosince 2009)

Tímto se všem dává na vědomí, že v pátek 22.1.2010 od 17:00 proběhne výroční valná hromada SDH Uničov. U členů a pozvaných hostů je účast žádoucí. Občerstvení je zajištěno.

Rekonstrukce dvora hasičské zbrojnice - I. etapa dokončena

(12. července 2009)

Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Uničova, požádala v minulém roce o možnost získat do bezplatného pronájmu prostory dvora požární zbrojnice na ulici Šternberská 492 za účelem vybudování stání pro vozidla členů jednotky v době výjezdu (požárního zásahu). Kdy dosud tato vozidla musela stát na chodnících. Což bylo mnohdy předmětem stížností občanů města. Bohužel, doba předepsaná jednotce k výjezdu je velmi krátká, do 10 minut. Což členům jednotky, jedoucím k zásahu, neumožňovalo objíždět vzdálená parkoviště.

Díky kladnému stanovisku vedení města Uničova, byly tyto prostory jednotce bezplatně poskytnuty. Navíc rozhodnutím Rady města Uničova byla jednotce poskytnuta použitá dlažba ze zrušeného parkoviště u Medelské brány pro rekonstrukci dvora požární zbrojnice.

Koordinace celé rekonstrukce se ujal pan Kovařík, bezpečnostní ředitel z Města Uničova: Celá rekonstrukce začala brigádami členů jednotky v měsíci dubnu. Kdy členové jednotky uskutečnili převoz části poskytnuté dlažby z Technických služeb. Provedli vyklizení dvora, stržení dřevěného padajícího plotu, části nízkého přístřešku, odbourání starých prokorodovaných vrat včetně špatně navázaného pilíře.

Pro maximální možnou úsporu nákladů bylo využito při provádění zemních, stavebních a malířských prací odsouzených k veřejně prospěšným pracím. Odsouzení odpracovali souhrnem na rekonstrukci dvora téměř 600 hodin. Bylo to ovšem náročné na časovou koordinaci. Na práci přesčas a i o sobotách.

Kolem dvora požární zbrojnice bylo vybudováno nové zděné oplocení, rekonstruován přístřešek, vybudováno parkoviště pro vozidla členů jednotky, osazena nová samonosná zásuvná brána.

Na práce, které nebyli schopni členové jednotky či odsouzení provádět sami, byly postupně najímány místní firmy, živnostníci. Výkopové práce, odvoz zeminy, pokládka dlažby, výroba nové zásuvné brány, umožující rychlý vjezd vozidel členů jednotky. Dodavatelské firmy poskytly slevy na materiál a provedené práce. Proto bych chtěl všem zúčastněným firmám a řemeslníkům touto cestou poděkovat.

To vše by však nebylo možno realizovat bez pochopení a podpory ze strany vedení města - Rady města, starostky a místostarostů, tajemnice městského úřadu. Bez bezplatně odpracovaných hodin brigád jednotlivými členy jednotky sboru dobrovolných hasičů. Bez dobré pracovní morálky a přístupu ze strany odsouzených. Všem patří mé poděkování".

Dnes už tedy v době výjezdu, vozidla hasičů nestojí po chodnících na Šternberské ulici, ale na nově vybudovaném miniparkovišti uvnitř dvora hasičské zbrojnice.

Nové parkoviště ve dvoře hasičské zbrojnice na ulici Šternberská 492 na "ostro" členové jednotky již vyzkoušeli při výjezdu k "požárním zásahu" ve večerních hodinách 8. června 2009, kdy byla jednotka operačním střediskem HZS Ol. kraje povolána k požáru v dřevozpracující firmě v Uničově.

V roce 2010 by měla proběhnout II. etapa - dodláždění druhé poloviny dvora požární zbrojnice.

Josef Kovařík

Zobrazit Zobrazit Zobrazit Zobrazit Zobrazit Zobrazit Zobrazit Zobrazit Zobrazit Zobrazit Zobrazit Zobrazit Zobrazit Zobrazit Zobrazit Zobrazit Zobrazit Zobrazit Zobrazit Zobrazit Zobrazit Zobrazit Zobrazit Zobrazit Zobrazit Zobrazit Zobrazit Zobrazit Zobrazit Zobrazit Zobrazit Zobrazit Zobrazit

Úprava a úklid dvora zbrojnice IV

(26.května 2009)

Práce na zbrojnici jsou v plném proudu, co nevidět bude sestavena brána. Dlažba je v části parkoviště osobních aut téměř hotová, ještě zbývá vydláždit pod přístřeškem. Poté ještě celkově uklidit a pro letošek bychom měli zřejmě splněno, zejména po finanční stránce. Pokračovat budeme příští rok, plánujeme úpravu šatny výjezdové jednotky, ale to až příště...

TT

Zobrazit Zobrazit Zobrazit Zobrazit Zobrazit Zobrazit Zobrazit Zobrazit Zobrazit Zobrazit Zobrazit Zobrazit

Úprava a úklid dvora zbrojnice III

(3.dubna 2009)

Od dubna začínáme intenzivně pracovat na rekonstrukci dvora zbrojnice. Je potřeba postavit nový plot od souseda, který je v dezolátním stavu. Následně bychom chtěli začít s dlážděním dvora. Prozatím zřejmě jen část ze vjezdu, bude potřeba zjistit v jakém stavu je kanál a jímka ve vybetonované části. Dále máme v plánu upravit křídlová vrata otevírající se do cesty (chodníku). Tímto by odpadly neustálé stížnosti, že zabíráme místo před zbrojnicí na chodnících (opravdu to neděláme schválně, ale nemůžeme v případě vyhlášení poplachu objíždět 15 minut parkoviště, abychom mohli zaparkovat své vozy - máme povinnost vyjet s technikou do 10 minut od vyhlášení operačním střediskem, což se stíhá jen velmi těsně).

TT

Zobrazit Zobrazit Zobrazit Zobrazit Zobrazit Zobrazit Zobrazit Zobrazit Zobrazit Zobrazit Zobrazit Zobrazit Zobrazit Zobrazit Zobrazit Zobrazit Zobrazit Zobrazit Zobrazit Zobrazit Zobrazit Zobrazit Zobrazit


Volby do výboru SDH

(16.února 2009)

Výsledek voleb:
Tomáš Trnka - starosta SDH
Jiří Dopita - náměstek starosty
Pavel Bartoněk - velitel
Jaroslav Pavlík - zástupce velitele
Jan Teplanský - jednatel
Jan Brachtl - strojník
Věra Machačová - pokladník
Jan Šilhavý - preventista
Jaroslav Malík - člen výboru

Výroční schůze

(10.ledna 2008)

Tímto se všem dává na vědomí, že v sobotu 24.1.2009 od 17:00 proběhne výroční valná hromada SDH Uničov spojená s volbami do výboru. U členů a pozvaných hostů je účast žádoucí. Občerstvení je zajištěno.

Úprava a úklid dvora zbrojnice II

(6. října 2008)

Během října bude probíhat transport dlažby z areálu Technických služeb na dvůr zbrojnice, kterou nám věnoval Městský úřad ze zaniklého parkoviště u Medelské brány, na jehož místě v brzké době vyroste nový dům. Rádi bychom, jak už jsem naznačil v předchozím článku zkulturnili dvůr pro parkování a tento ''prezent'' nám přišel vhod. Do dláždění se s největší pravděpodobností již nepustíme letos, ale začneme na tom pracovat na jaře příštího roku.

Zobrazit Zobrazit Zobrazit Zobrazit Zobrazit Zobrazit Zobrazit Zobrazit

Úprava a úklid dvora zbrojnice

(24. července 2008)

V červenci a srpnu probíhají úklidové práce na dvoře hasičárny. Jelikož se předchozí nájemník odstěhoval a vyklidil tedy dvůr, rozhodli jsme se, že si jej upravíme k obrazu svému. Pod přístřešek zamýšlíme umístit vozík s PPS 8 a rádi bychom na dvoře zbudovali miniaturní parkoviště, abychom v případě výjezdů neblokovali parkoviště u drogerie a chodník před zbrojnicí. Rádi bychom také, doufejme příští rok, postavili novou zídku ze dvora, dřevěný plot nevyhovuje. Čekají nás ještě dlouhé hodiny brigád, pevně ale věříme, že budou ku prospěchu. Budeme průběžně přinášet informace o úpravách.

Zobrazit Zobrazit Zobrazit Zobrazit

Novinky ohledně svolávání jednotky II

(22. března 2008)

V pátek 21.3.2008 byla na zbrojnici provedena montáž svolávacího systému Kanga+ (viz článek níže), provedeno základní nastavení. V nejbližší době provedeme aktualizaci telefonních čísel všech členů jednotky a nahlásíme tuto změnu na KOPIS v Olomouci. Předpokládáme, že v několika málo dnech plně přejdeme na tento vlastní svolávací systém.

TT


Novinky ohledně svolávání jednotky

(19. února 2008)

Naše jednotka se musela podrobit kvůli stížnostem obyvatel Uničova na akustické sirény (zejména umístěné na stanici HZS u nádraží) změně svolávacího systému. Od 13.2.2008 jsme dostali do zápůjčky od HZS Olomouckého kraje 20 ks pagerů Motorola Scriptor LX2. Tyto budou obsluhovány z krajského operačního střediska (KOPIS) v Olomouci. Tím pádem nejpozději do posledního února bude zrušeno svolávání JSDH prostřednictvím sirén signálem Požární poplach. Neodpadne ale pravidelná zkouška sirén každou první středu v měsíci a signál Všeobecná výstraha v případě havárie apod. Nejsme tímto stavem nějak zvlášť nadšeni, bohužel se musíme podřídit. Obyvatelé by si měli uvědomit, že nás mohou někdy potřebovat.


Dále z důvodu úspor nákladů na svolávání jednotek požární ochrany ze strany Ministerstva vnitra Generálního ředitelství Hasičského záchraného sboru, musí operační středisko redukovat počet odesílaných SMS zpráv jednotkám na minimum, na 12 (v tomto okamžiku jednotka čítá 24 členů) a to nám nevyhovuje.
Proto se po zvážení různých naskytnutých řešeních rozhodnulo, že bude zakoupen systém Kanga+ od firmy RCS Kladno, s.r.o., který umožňuje hromadné rozesílání SMS a administraci pověřenými členy jednotky. Doufáme, že se těmito změnami nesníží akceschopnost jednotky.

Tomáš Trnka


Ze zprávy velitele JSDH ...

(3.února 2008)

Jednotka SDH Uničov se v roce 2007 podílela na počtu akcí v součinnosti s HZS Olomouc st. Uničov. Celkem bylo 17 zásahů, z toho 15 u požárů v celkové výši 158 hodin, 2 zásahy u zvýšené vody v počtu 70 hodin. Dále 148 hodin školení výjezdové jednotky, 160 hodin školení řidičů a strojníků. Jednotka mimo jiné pracovala na rekonstrukci hasičské zbrojnice – výměně oken v počtu 84 hodin a na úklidu zbrojnice 181 hodin. V neposlední řade jsme se podíleli i na různých akcích města Uničova jako např. vánoční trhy, cyklokros, zabezpečení plesů apod.

Po celkovém součtu vychází:
228 hodin u zásahu
308 hodin školení
265 hodin brigád

Zastupitelům města Uničova děkuje celý hasičský sbor za novou automobilovou stříkačku CAS20 na podvozku MAN.
Na závěr bylo poděkováno představitelům města a dále také členům HZS Olomouc za spolupráci s SDH Uničov.

Vyhotovil Pavel Bartoněk


Výroční schůze

(4.ledna 2008)

Tímto se všem dává na vědomí, že v pátek 1.2.2008 od 17:00 proběhne výroční valná hromada SDH Uničov. U členů a pozvaných hostů je účast žádoucí. Občerstvení je zajištěno.
Nový člen jednotky

(10.listopadu 2007)

Dne 9.11.2007 naše jednotka slavnostně převzala na Masarykově náměstí v Uničově do užívání novou cisternovou automobilovou stříkačku z dílny firmy SPS s.r.o. Slatiňany. Jedná se o CAS na podvozku MAN, která nahradí již technicky zastaralou CAS Škoda 706, jenž poputuje do vlastnictví JSDH Újezd u Uničova. Na financování nákupu se podílelo město Uničov, pod jehož kompetenci jednotka spadá a HZS Olomouckého kraje. Věříme, že s tímto naším novým pomocníkem, za bez mála 5 milionů korun bude naše jednotka schopna provádět efektivnější zásahy s podstatně kratší dojezdovou dobou.
V případě zájmu si můžete stáhnout ukázku reportáže TV Morava ve WMV (cca 500 kB) zde.


Rekonstrukce hasičské zbrojnice JSDH města Uničova pokračuje...

V roce 2004 byla zahájena postupná rekonstrukce budovy hasičské zbrojnice JSDH města Uničova.

V roce 2004, 2005 byla provedena výměna výjezdových vrat, oprava elektroinstalace v garáži, dílně a skladu a provedena rekonstrukce sociálního zařízení zbrojnice. V roce 2006 byla realizována nad částí zbrojnice šikmá střecha, byla provedena injektáž centrálního nosného sloupu, jehož sesedání narušilo statiku budovy tak, že muselo být provedeno i stažení budovy lany. Členové jednotky se rekonstrukčních pracích podíleli: zednickými pracemi, opravou prasklých zdí, bouracími pracemi, opravou elektroinstalace a vymalováním místností dotčených rekonstrukcí.

V květnu 2007, se budova dočkala i výměny starých málo funkčních oken za nová plastová. Členové jednotky provedli demontáž starých oken.

Zobrazit Zobrazit Zobrazit Zobrazit Zobrazit Zobrazit Zobrazit

Rekonstrukce hasičské zbrojnice JSDH města Uničova

V srpnu 2006 byly zahájeny další rekonstrukční práce na budově hasičské zbrojnice JSDH města Uničova na Šternberské ulici. Práce jsou pokračováním záchovné údržby budovy požární zbrojnice započaté již v roce 2004.

V roce 2004, 2005 byla provedena výměna výjezdových vrat, oprava elektroinstalace v garáži, dílně a skladu a provedena rekonstrukce sociálního zařízení zbrojnice. Na všech těchto pracích se aktivně podíleli členové jednotky.

V roce 2006 byla realizována nad částí zbrojnice šikmá střecha, byla provedena injektáž centrálního nosného sloupu, jehož sesedání narušilo statiku budovy tak, že muselo být provedeno i stažení budovy lany. Tyto práce zajistila firma Bytpol, firma p. Hvozdeckého a firma Sanol. Členové jednotky se na rekonstrukčních pracích podíleli opravou prasklých zdí, bouracími pracemi, opravou elektroinstalace a vymalováním místností dotčených rekonstrukcí spolu s firmou p. Duška.

V budoucnu by měla být provedena výměna oken a obnova čelní fasády.

Snad se do opravené zbrojnice podaří získat časem i nový hasičský vůz CAS 25 za stávající z roku 1978. Ten by měl zvýšit schopnost jednotky se bezpečně podílet spolu s HZS Olomouckého kraje na požární ochraně města Uničova a jeho okolí.

Zobrazit Zobrazit Zobrazit Zobrazit Zobrazit Zobrazit


©2007- 2024 JSDH města Uničov | webdesign & provedení: Marek Dostál, aktualizace: Tomáš Trnka
Stránka má od 22.10.2007 návštěv: