Hasiči Uničov - JPO & SDH
Facebooková stránka jednotky
Na pořádání akcí a činnost přispívají:
     
JPO III/1-H-D - Jednotka SDH města Uničov
a SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Uničov
Šternberská 492, 783 91 Uničov

736778957 mládež
602571499 velitel
724373923 starosta

Historie sboru - 145. výročí založení

Oslava 145. výročí založení hasičů v Uničově

(20.května 2013)

Před 145 lety, konkrétně 18. prosince 1868 byl v Uničově, tehdy ještě německém, založen první hasičský spolek, tedy v současnosti jeden z nejstarších na území ČR. Vzhledem k tomu, že prosinec by byl k oslavě poněkud nevhodný, rozhodnuli jsme se, že odkaz našich předchůdců uctíme při příležitosti svátku patrona hasičů sv. Floriána, tedy 4. května. Už delší dobu jsme pomýšleli o pořízení pýchy každého hasičského sboru, a to o jeho praporu. V minulosti sice hasiči svou vlastní zástavu vlastnili, ale vzhledem k leckdy bouřlivým událostem v letech minulého století se pozůstatky po německém, ale bohužel ani po českém praporu nezachovaly. Náš záměr by byl těžko splnitelný vzhledem velkým finančním nákladům, proto jsme oslovili zřizovatele naší jednotky SDH, Město Uničov, do které se rekrutují členové našeho sboru, zda-li by nám na pořízení nového praporu přispělo. Díky vynikající spolupráci s Městem nám byl prapor přislíben a následně pořízen. Protože se nedochovaly ani fotografie původních praporů, vycházeli jsme z obecné hasičské symboliky. Na aversu praporu v barvě inkoustové modři je znak města vkomponovaný mezi tradiční symboliku znaků sborů, zkřížené žebříky se sekerou olemované lipovými ratolestmi s odkazem na rok založení. Na reversu je postava sv. Floriána držící ochrannou ruku nad městem (místní dominanta radnice s věží) doplněné textem „Bohu ke cti, bližnímu ku pomoci“.

Program oslavy začal v sobotu 4.května 2013 v 10 hodin ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie v Uničově. K požehnání nové zástavě jsme oslovili Mons. Josefa Nuzíka, generálního vikáře olomoucké arcidiecéze, který naši prosbu s potešením přijal a při slavnostní bohoslužbě praporu i přítomným, zesnulým hasičům a ostatním účastníkům bohoslužby požehnal. Po skončení bohoslužby se vydal průvod vedený Dechovou hudbou Haná, čestnou jednotkou vlajkonošů, hasičů a ostatních hostů před budovu radnice, kde Mons. Nuzík požehnal přistavené hasičské technice. Při této příležitosti jsme předali upomínkové předměty hostům z řad HZS Olomouckého kraje, OSH Olomouc a dalším hostům z okolních sborů. Při této příležitosti nám poděkoval za aktivní přístup k hasičskému řemeslu plk. Ing. Karel Kolářík, ředitel HZS Olomouckého kraje a taktéž i starostka okresního sdružení hasičů Olomouc Vlastimila Švubová. Poté jsme pozvali všechny zúčastněné k pokračování oslavy odpoledním programem pojatém jako Den s hasiči.

Den s hasiči proběhl od 13. hodiny v areálech autocvičiště a stanice HZS Uničov, které jsou v bezprosřední blízkosti. Zde byly připraveny soutěže pro děti a následně i pro dospělé s hasičkou tématikou, které byly odměněny cenami. Zde byla k vidění velká řada soudobé i historické techniky, kterou si návštěvníci mohli „ochytat“. V pravidelných intervalech probíhala také komentovaná prohlídka stanice HZS. Samozřejmě nemohlo chybět bohaté občerstvení z udírny a grilu a také dobré pivečko, pro řidiče i nealkoholické. Také nemohla chybět jedna z nejoblíbenějších atrakcí pro děti – pěna. Soutěže skončily krátce po 20. hodině, kdy již probíhala reprodukovaná hudební produkce. K důstojnému závěru celé oslavy nemohl chybět ohňostroj, který ve 22 hodin oficiálně oslavu ukončil. Celému průběhu odpolední části přihlíželo a účastnilo se na tisíc lidí, čímž s díky za počasí hodnotíme oslavu za velice uspokojivou.

Rád bych poděkoval všem zúčastněným pořadatelům a v neposlední řadě i sponzorům, bez obojí podpory by naše akce nemohla takto proběhnout. A těším se, jistě ne jen za sebe, za 5 let na viděnou při kulatém výročí 150 let.

Tomáš Trnka, starosta SDH

Zde si můžete prohlédnout fotografie z akce


©2007- 2024 JSDH města Uničov | webdesign & provedení: Marek Dostál, aktualizace: Tomáš Trnka
Stránka má od 22.10.2007 návštěv: